POLITYKA PRYWATNOŚĆI

Dzień dobry! 

W tym miejscu znajdziesz Politykę Prywatności stosowaną na stronach i portalach społecznościowych, których używam pod marką Nawias Otwarty oraz Politykę Plików Cookies tej strony (nawiasotwarty.pl). Zachęcam do zaglądania do tego dokumentu, ponieważ czasem jest on aktualizowany i mogą w nim zachodzić pewne zmiany. 

Polityka prywatności profili nawias.otwarty.kreatywnie, kwiatyikokardy na Instagramie, Nawias Otwarty Kreatywnie na Facebooku, Kwiaty i Kokardy na Facebooku, Nawias Otwarty na Pinterest i serwisu www.nawiasotwarty.pl (klauzula informacyjna RODO) oraz polityka plików cookies

Data publikacji: 23.08.2021 r.

Data aktualizacji: 27.07.2023 r. 

Spis treści:

1. Postanowienia ogólne

2. Administrator danych osobowych

3. Zasady przetwarzania danych osobowych

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

5. Okres przechowywania danych osobowych.

6. Kategorie danych osobowych.

7. Udostępnianie danych.

8. Uprawnienia Klientów.

9. Informacje w formularzach.

10. Logi Administratora.

11. Istotne techniki marketingowe.

12. Informacja o plikach cookies.

13. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

14. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora serwisu www.nawiasotwarty.pl

15. Informacje końcowe

 

1. Postanowienia ogólne.

a) Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych obserwatorów i subskrybentów  profilu nawias.otwarty.kreatywnie, dostępnego pod adresem https://www.instagram.com/nawias.otwarty.kreatywnie/ oraz profilu kwiatyikokardy https://www.instagram.com/kwiatyikokardy/; obserwatorów i subskrybentów fanpage’a Nawias Otwarty Kreatywnie na Facebooku (https://www.facebook.com/nawiasotwartykreatywnie) oraz Kwiaty i Kokardy (https://www.facebook.com/kwiatyikokardy), odwiedzających i obserwujących profil Pinterest Nawias Otwarty (pod adresem https://pl.pinterest.com/paulinajarzabekkreatywnie/_created/), osób odwiedzających stronę www.nawiasotwarty.pl, Klientów korzystających z zakupów za pośrednictwem sklepu znajdującego się na stronie https://nawiasotwarty.pl/sklep/ oraz osób, które kontaktują się przy pomocy wiadomości e-mail. Serwis www.nawiasotwarty.pl jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: OVH.

b) Niniejsza polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO).

c) Dokładam wszelkich starań, by nie nadużywać Twoich danych. Twoja prywatność jest dla mnie ważna. Zbieram i przetwarzam Twoje dane tylko wtedy, jeśli jest to konieczne.

2. Administrator danych osobowych.

a) Administratorem danych osobowych jest Paulina Jarząbek, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą Nawias Otwarty Kreatywnie Paulina Jarząbek (NIP: 5130175261, REGON: 523716280), z miejscem zamieszkania w Siedlcu 147, 32-065 Siedlec. 

b) Z administratorem można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: paulina@nawiasotwarty.pl.

3. Zasady przetwarzania danych osobowych.

a) Administrator przetwarza dane osobowe Klientów, obserwatorów i subskrybentów zgodnie z przepisami RODO.

b) Administrator stosuje wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, zniszczeniem.

c) Administrator oświadcza, że podanie danych wymienionych w regulaminie sprzedaży za pośrednictwem strony https://nawiasotwarty.pl/sklep/, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla złożenia i realizacji zamówienia, podobnie jak podanie tych danych służących zo zrealizowania zamówienia poprzez wiadomości prywatne na Facebooku (Nawias Otwarty Kreatywnie, Kwiaty i Kokardy) i Instagramie (@nawias.otwarty.kreatywnie, @kwiatyikokardy) oraz / lub przez wiadomość e-mail pod adresem paulina@nawiasotwarty.pl.

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Dane Klientów są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

a) Realizacja zamówienia poprzez sklep na stronie https://nawiasotwarty.pl/sklep/ i / lub w wiadomościach prywatnych na Facebooku (Nawias Otwarty Kreatywnie) i Instagramie (@nawias.otwarty.kreatywnie) oraz / lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres paulina@nawiasotwarty.pl (art.6 ust.1 lit. b RODO).

b) Marketing bezpośredni własnych usług i produktów będących prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art.6 us.1 lit. f RODO).

c) Archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

d) Ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO).

e) Wywiązania się z obowiązków prawnych i podatkowych (art.6 ust.1 lit. c RODO).

f) Prowadzenia konta społecznościowego na platformie Instagram i fanpage’a na Facebooku oraz strony internetowej w celach marketingowych. Dane są przetwarzane w celu publikowania postów na profilu na Instagramie i fanpage’u, wpisów na stronie www, prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod postami w mediach społecznościowych i wpisami na stronie, udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, informowania o działalności, cele statystyczne (art.6 ust.1 lit.f RODO).

g) Komunikacji z Klientami (i potencjalnymi klientami), m. in. w celu udzielania odpowiedzi na zadawane pytania. Komunikacja odbywająca się poprzez wiadomość e-mail, Messenger, formularz kontaktowy, skrzynka wiadomości połączona z profilem na Instagramie, komentarze na stronie www.nawiasotwarty.pl (art. 6 ust.1 lit.f RODO).

5. Okres przechowywania danych osobowych.

Dane Klientów są przechowywane przez następujący okres:

a) Dane związane z realizacją zamówienia: przez 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonano sprzedaży, chyba że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń.

b) Dane związane z realizacją działań marketingowych: do momentu zgłoszenia sprzeciwu.

c) Cele archiwalne: przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

d) W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami: przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

e) Wywiązanie się z obowiązku prawnego lub podatkowego: do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

f) W celu prowadzenia profilu na Instagramie i fanpage’a na Facebooku: przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

g) W celu komunikacji poprzez wiadomości: przez okres niezbędny do realizacji tego celu (do zakończenia korespondencji lub ustania celu biznesowego wymiany wiadomości).

6. Kategorie danych osobowych.

Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:

a) W związku ze złożeniem zamówienia: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu, adres poczty e-mail, numer konta bankowego. W przypadku przedsiębiorców również nazwa firmy, NIP.

b) W związku z prowadzeniem fanpage’a przetwarzaniu podlegają dane, które zostały opublikowane na profilu użytkownika serwisu, w szczególności imię, nazwisko, nick, podobnie jak w przypadku profilu na Instagramie, jeśli realizowany jest inny cel niż złożenie zamówienia za jego pośrednictwem.

c) Strona www.nawiasotwarty.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

    • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora, np. podczas publikowania komentarzy pod wpisami (imię, nazwisko, adres e-mail).
    • Poprzez dobrowolne podanie danych w formularzu zamówienia w celu dokonania zakupów (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny).
    • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

d) W pozostałym zakresie Administrator przetwarza dane niezbędne do realizacji danego celu.

7. Udostępnianie danych.

Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

W celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Administrator udostępnia dane osobowe Klientów w szczególności podmiotom świadczącym usługi:

a) pocztowe,

b) przesyłkowe (paczkomaty, firma kurierska),

c) płatności elektronicznych (nie dotyczy),

d) newsletterowe (nie dotyczy),

e) informatyczne,

f) fakturowe

g) księgowe.

8. Uprawnienia Klientów.

Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

a) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, klient ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego wycofaniem.

b) W zakresie w jakim dane klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody, Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych.

c) Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie przesłanki mogące świadczyć o wycieku danych lub nieprawidłowym ich wykorzystaniu, można najpierw zgłosić Administratorowi mailowo.

d) W stosunku do Ciebie w serwisie www mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

e) Dane osobowe z serwisu www.nawiasotwarty.pl nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

9. Informacje w formularzach.

a) Serwis www.nawiasotwarty.pl zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

b) Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

c) Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

d) Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

10. Logi Administratora.

Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie www.nawiasotwarty.pl mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

11. Istotne techniki marketingowe.

a) Operator może stosować rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu www.nawiasotwarty.pl w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

b) Operator może stosować profilowanie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

12. Informacja o plikach cookies.

a) Serwis www korzysta z plików cookies.

b) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

c) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

d) Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • realizacji celów określonych  w części „Istotne techniki marketingowe”;

e) W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

  • Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

f) Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

g) Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

h) Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

13. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

a) Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

b) W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

14. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora serwisu www.nawiasotwarty.pl.

a) Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

b) Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

15. Informacje końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i RODO.

a) Podczas korzystania ze sklepu Administrator zbiera i gromadzi w sposób zautomatyzowany niektóre informacje. Facebook Ireland Limited z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia udostępnia informacje dotyczące wyświetlania postów, ich zasięgów, liczby interakcji czy danych demograficznych naszych obserwujących. Informacje te mają charakter statystyczny.

b) Statystyki tworzone są w oparciu o obserwacje czynione przez Facebook Ireland Limited w odniesieniu do zachowań użytkowników serwisu na fanpage Nawias Otwarty Kreatywnie oraz profilu nawias.otwarty.kreatywnie na Instagramie.